Kutatási tevékenységünk

1. ATLASZ-INFORMATIZÁLÁS: a korábbi évtizedekben kiadott nyelvjárási adattárak, atlaszok számítógépes feldolgozása. A nyelvjárási adatokat a Vékás Domokos által kidolgozott, a magyar egyezményes hangjelölési rendszernek megfelelő analitikus nyelvjárási kódrendszerben rögzítjük. A feldolgozott adattárak összesített kutatóponthálózata lehetővé teszi a különböző adattárakból származó adatok integrálását, együttes kezelését, térképes megjelenítését.

2. BESZÉLŐ ATLASZ: A magyar nyelvjárások atlasza ellenőrző gyűjtése során készített hangfölvételek rögzítése kereshető, térképezhető, formában. A feldolgozás során az adatokat szinkronizáljuk eredeti hangzó formájukkal, a hanganyag és lejegyzés közti kapcsolat az adatbázisba rendezés után is megmarad. A kutatói változatból kattintható, megszólaló nyelvjárási atlasz is készül, amelyet CD-ROM-on adunk közre. Az internetes változatot szemléltető mintatérkép megtekinthető a Bihalbocs honlapján.

3. MAGYAR NYELVJÁRÁSI HANGOSKÖNYV: az 1974-ben megjelent Magyar nyelvjárási olvasókönyv (Hajdú Mihály–Kázmér Miklós) szövegeinek az eredeti hanganyaggal szinkronizált változata. Az eddig megjelent lemezek a fölső menüben a "Hangoskönyv" menüpontra kattintva érhetők el honlapunkon.

4. DIAKRÓN MOLDVAI NYELVATLASZ: az első olyan geolingvisztikai vállalkozás, amely követéses vizsgálatként két eltérő időpontban – 50 év különbséggel – felvett nyelvi adatok összehasonlítására nyelvföldrajzi keretben nyújt lehetőséget.

5. HELYNÉVFÖLDRAJZ: Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtésének (Erdélyi Helynévtörténeti Adattár - EHA) 2001 és 2008 között kiadott köteteinek informatizálása, kereshetővé és térképezhetővé alakítása az "Olló" nevű szoftverrel.

6. CSÁNGÓ KUTATÓCSOPORT jött létre az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. A főként egyetemi hallgatókból álló munkacsoport tíz moldvai településen végez nyelvföldrajzi kutatásokat Fodor Katalin vezetésével. A kutatást a NKÖM támogatta 2002-2005 között.