Háromszéki helynevek

Forrás: Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése 2., Háromszék. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi Hajdú Mihály és Slíz Mariann. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2001.

A mintatérképek az informatizált változatból készültek az Olló program használatával, Bárth M. János elemzései alapján.

Mintatérképek:

A háromszéki településnevek a KNIEZSA-BÁRCZI-féle tipológia szerint

Példa a névszerkezeti változások ábrázolására: -falva utótagos helységnevek és a XVII–XVIII. század folyamán efféle utótaggal kiegészült, majd eredeti alakjukban rögzült nevek

1550 és 1780 közötti adatokban előforduló kútnevek, aszerint csoportosítva, hogy sajátosságot kifejező névrészük tulajdonságot vagy valamilyen külső dologhoz, körülményhez való viszonyt fejez ki