A mai magyar nyelvjárásterületek

A térképet és a régiók nyelvhasználatának rövid ismertetését Juhász Dezső készítette (Nyelvjárásaink. In A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Főszerk. Sipos Lajos. Budapest, Magyar Könyvklub, 2002. 235–239.). A magyar nyelvjárások részletesebb leírását lásd a Magyar dialektológia című tankönyvben (Magyar dialektológia. Szerk. Kiss Jenő. Budapest, Osiris Kiadó, 2001.).

Az egyes régiókra kattintva rövid ismertető jelenik meg a térkép után az adott nyelvjárásterületről.