JELENSÉGTÉRKÉPEK A MOLDVAI CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS ATLASZÁBÓL

41. Suksükölés I.: 'kioltja (a tüzet)', 'gyűjtjük'

42. Suksükölés II.: 'mutatja', 'vetjük'

43. Suksükölés III.: 'kioltja', 'mutatja'

44. Suksükölés IV.: 'gyűjtjük', 'vetjük'

45. A j : ly : l megoszlás szókezdő, szóbelseji és szóvégi helyzetben

46. Szóvégi n : ny

47. A csupor kicsinyítőképzős alakváltozatai

48. A köznyelvi v megfelelői magánhangzóközi helyzetben

49. Az nz hangkapcsolat ejtésváltozatai: 'pénz'

50. 'hazulról'

1–10. 11–20. 21–30. 31–40. 41–50.
<<