JELENSÉGTÉRKÉPEK A MOLDVAI CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS ATLASZÁBÓL

21. A köznyelvi -ból, -ből helyhatározórag megfelelői

22. A köznyelvi -ról, -ről helyhatározórag megfelelői I.

23. A köznyelvi -ról, -ről helyhatározórag megfelelői II.

24. A köznyelvi -höz helyhatározórag megfelelői

25. A névszó tőalakjai

26. Ikes és iktelen ragozás kijelentő mód egyes szám 3. személyben

27. A felszólító mód egyes szám 3. személyű ikes személyrag

28. Hangutánzó -g képzős származékok: 'cincog (az egér)'

29. Állatnév-kicsinyítő eljárásmódok: 'kakaska'

30. A köznyelvi kívül hiátustöltő v-jének megfelelői

1–10. 11–20. 21–30. 31–40. 41–50.
<< >>