JELENSÉGTÉRKÉPEK A MOLDVAI CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS ATLASZÁBÓL

11. A köznyelvi gy megfelelői szókezdő, szóbelseji és szóvégi helyzetben

12. A gy : d megfelelés (depalatalizáció)

13. A -val, -vel rag v hangjának viselkedése mássalhangzóra végződő tövek mellett

14. Palatális-veláris magánhangzó-elhasonulásos jelenségek

15. Az l kiesésével kapcsolatos időtartamtöbblet

16. Az l kiesése és megmaradása

17. A juh névszó tőalakjai

18. A méh névszó tőalakjai

19. A kéz névszó tőalakjai

20. Az erdő névszó tőalakjai

1–10. 11–20. 21–30. 31–40. 41–50.
<< >>