JELENSÉGTÉRKÉPEK A MOLDVAI CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS ATLASZÁBÓL

Bevezetés   PDF


1. A köznyelvi e hang ejtése hangsúlyos helyzetben

2. Az é hang ejtése hangsúlytalan helyzetben

3. Az ü hang ejtése hangsúlyos helyzetben

4. Az sz-elés

5. A veláris e előfordulása román kölcsönszavakban

6. A veláris i előfordulása román kölcsönszavakban

7. A köznyelvi v megfelelői szókezdő és magánhangzóközi helyzetben

8. A köznyelvi s megfelelői szókezdő, szóbelseji és szóvégi helyzetben

9. A köznyelvi cs megfelelői szókezdő, szóbelseji és szóvégi helyzetben

10. A köznyelvi ty megfelelői szókezdő és szóbelseji helyzetben

1–10. 11–20. 21–30. 31–40. 41–50.
>>