Zalacsány (Zala megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1960. november 16-án.

Adatközlõ: Réz János, 86 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1967-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

È[Apámnak] vót ollan csucsoshaеllu£o¡jaÈ. ÈEl szoktam lopniÈ, Ède eÐzi£ë¡r i£ë¡ngëmeÐt mëk szokoD väÏrnyiÈ. ÈNo kérëm mikor ëGGy | Ènaty pontyot foktam a ZaláÏnÈ, Ènëm is meÐsszeÐ a keÐrtalláhoÈ, Èhát hazajött aÏpáÏmÈ. ÈAnyáÏm tisztogattaÈ | ÈaÏszt a naÏty pontyotÈ. ÈHát, aszongya, ki vu£o¡t el haÏlaÏsznyi? AszongyaÈ. ÈA JancsiÈ. ÈA JaÏncsiÈ? ÈAszongya, nëm bir ekkora hallaµÈ. ÈDeÐhogynëm, hazáik huszta, aszongyaÈ. ÈAz aÏnnyaÏ isteÐni£ë¡t annak a gyeÐrëknek, aszongya, iszënÈ | Èmagamnak öli£ë¡g, aszongya, a Zalábu illeÐn ëh haÏlaÏt kihuznyi, nëm az a gyeÐrëkÈ. ÈAszongya, pajtásoÐival mëkfoktaеk, hát aszongya háÏrmaÏn husztáÏk kiÈ. ÈRi£ë¡ti Ferku£o¡, asz nëm is feÐleÐjteÐni£ë¡m el sohoÈ, Èa Riëti Ferku£o¡È, Èakkor asztáÏn a Mu£o¡ric ImreÐ mëg i£ë¡nÈ. ÈHaеrmon kihusztuk. Csodaеlkosztak ám eëk aÈ | Èszomszédok, hugy | Èëjj a RáÏc Jancsi millen ëty pontyot fogott. ÈEz vót legalábbis hiét-nyolc kilóÏsÈ. ÈErre a nyóc kiló és hi£ë¡t között áÏllottÈ. ÈHû annya, aszongya, eÐsz káÏr vu£o¡t ám mëktisztogaÏtnyi, aszongya, iszë eÐzi£ë¡r kapoD vu£o¡na legalább | ÈzeÐmbër gyerëkë mast, aszongya, ki£ë¡t-haеrom forintotÈ, ÈaÏkkor üdü£ö¡beÈ. ÈPedig az naty pi£ë¡nz vuót ámÈ, Èhaеrom forintÈ.

{2 ÈHat <krajcáÏrÈ>.}

<ÈNa jó> ki£ë¡rëmÈ, Ènëm väÏrt mëg az i£ë¡n aÏpáÏm többet. ÈMeÐr azeÐlüõt, mikor evüttem a háÏlu£o¡t, nëm foktam, akkor mëgveÐrtÈ. ÈÄÏkkor nëm veÐrt mëgÈ. ÈMár akkor aszongyaÈ, Èjó vam, mas máÏ láÏtom, birz velë, aszongya, mas máÏ eµvüheÐti a haеlu£o¡t, maj kötök i£ë¡n eh helët maеsikat, hotyha kiszaÏkaÏsszaµk isÈ. ÈNa juóvan, hát osztá² szëgi£ë¡n aÏpáÏmÈ | Èelü£ö¡vëtt iëngëm oskoláÏra, hát mëere foktuk, Èmëllik bokornaеÈ. ÈMondom neÐki, a birka usztaÏtu£o¡ mellettÈ, ÈneÐkiteÐnyeеteÐm i£ë¡n föllü maÏgaÏmaÏt | Èa ZaláÏboÐÈ. ÈMeÐr aÈ, ÈaszongyaÈ, Èallu në is mënnyÈ, ÈmeÐr a hal, ha ugrikÈ, Èakkor az mindëggyik föneÐk sieÐtÈ. Èt asztá eÐnni£ë¡l fogvaÈ | ÈeÐmëntünk haÏlásznyi. PajtásoimÈ | Ècsak ëggy-ë kis compu£o¡t foktaÏkÈ, Èëggy-ëk keÐszeÐgëtÈ, Èi£ë¡m mëg maеsodik izbe is, amikor elmëntünk, mëgi£ë¡n ën naty csukaеt foktaÏm. LeÐgaÏláÏbbis háÏromkilu£o¡Zs vuotÈ. ÈAz a csukaÏÈ. ÈAszongya, tuttam, ha föllü mënsz | ÈgyeÐrëk, mikor má hazavüttem a haÏlaÏtÈ. ÈMer haÈ | Èëty pontyot foktaÏmÈ, Èju£o¡ kaÏrossaÏtÈ, ÈvaÏty pi£ë¡ldáÏul ëty csukáÏtÈ, Èazonnal vütteÐm ám haÏzaÏÈ. ÈHaµ, mer vuót a | Ètulsu£o¡ fi£ë¡lën ëgyÈ | ÈbeÐrëkpáÏsztorÈ. ÈNëm szoktaеk mondaÏnyi mi£ë¡g akkor äÏrdü£ö¡sneÐk, csak beÐrëkpáÏsztornak montáÏkÈ. ÈMer fáÏt mink aÏnnyit hosztung gyeÐrëkëk, ÈöteÐm vuótunk teÐstfi£ë¡rëkÈ, Èistenit, nincsen olla²h ház mastan, hogy annyi fa lëgyën ëggy udvaÏrbaÏ, mim minaеlung vu£o¡tÈ. ÈPeÐdig szeÐki£ë¡rfogat nëm mënt ëty së i£ë¡rteÈ. ÈKérëmÈ, Èha mink elmëntünk ëgy nap háÏrmoÐnÈ, Èüdü£ö¡ssep fijukÈ | Èfaеt teÐrmeÐlnyiÈ, Ènë aggy istenÈ, Èvót mináÏlunk maе aÏllaÏn háÏrom szeki£ë¡rÈ | ÈfaÏ az udvaÏrbaÏ, amille² köllöttÈ. ÈHå´t sokszoronkiém montáÏk á, háÏt hunnaj fáÏji£ë¡rÈ. ÈHunnajd? A beÐrëgbüÈ, Èmëg az eÐrdü£ö¡rüÈ.