Szilsárkány (Gyõr-Sopron megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1960. október 18-án.

Adatközlõ: özv. Fekete Flóriánné, 72 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1966-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

[Milyen munka van reggel a ház körül?]

ÈTyukokat ëteÐtëmÈ.

{-1 ÈAsztán rëggel mijen munka vam még ezen <kívülÈ>?}

<ÈRëg>geÐlit adok a csaláϤdnoÐkÈ.

{-1 Mit szokott rëggelire anni?}

ÈMikor mi vanÈ, Èvaty tëjáot vaty káovëÏet, mikor mi vanÈ. ÈMikor hus van, mëg adok neÐkik hust isÈ. ÈMök tojáÏst sütökÈ.

{-1 ÈAsztán délelõtt, akkor, mit szokott ithon csinálniÈ?}

ÈHå´t a háÏ¢sz körül, ami a munkaÈ.

{-1 ÈTakarítás, <fõzésÈ>}

<ÈTakarittás>, föϤe¢zís, igënÈ.

{-1 ÈKenyérsütésÈ?}

ÈIgënnÈ.

{-1 ÈNa a kenyérsütés hogyan történik, hogyan készül hozzá a kenyérsütés<hezÈ>?}

<ÈMëØk>szitáϤlokÈ, Èasztá beÐkeÐveÐrëm eÐsteÐ a kováϤsztÈ. ÈRëggeÐl mëk fölkeÐlëk, mëgdagasztok. Be²hhagyom a teknyöϤe¢beÐÈ, Èosztá kiszakajtom. Mire ahho háÏ¢t | mëkkeÐlÈ, Èakkor mëg beÐgyujtok a keÐmëncëϤe¢beÐÈ.

{-1 ÈMivel tüzelnek a kemencébeÈ?}

ÈMindënnyeÐl, giz-gaz, kukoricaszáÏr, krumpiszáÏr, mikor mi vanÈ.

{-1 ÈMikor tuggya aszt, hogy má, jó a kemenceÈ?}

ÈHå´t aszt má tudom, mer ahho ëϤe¢rtëk, hogy má maÏs joϤݢ ahogyÈ | ÈpirosÈ, Èmëk szikráϤzzikÈ.

{-1 ÈAsztá meddig vam bent a kenyérÈ?}

ÈKëϤe¢t ëϤe¢s fëϤe¢l u¤o¬¢ráÏjigÈ. ÈKëϤe¢t u¤o¬¢ra hosszáÏjigÈ.

{-1 È[Elõzõ] nap hogyan készülnek hozzá a disznõöléshezÈ?}

ÈMëgaprittyuk a zsömli£ë¡tÝÈ, Èelkíszittyük az eÐdínyëkeÐtÝÈ Èfü£ö¡zíshë, zü£ö¡ccsígët mëkpuculomÈ. ÈMáϤsnap mëg osztå´ akkor odatësszük az ebídët, má mikor van <diszno£e¡husÈ>.

{-1 <ÈMost rëggelÈ> | Megölik <a disznót aÈ>}

<ÈIgënÈ>. <ÈIgënÈ>.

{-1 ÈKik ölik meg a disznótÈ?}

ÈFijamÈ.

{-1 ÈIgenÈ}

ÈIgenÈ.

{-1 ÈNa asztán addig, amíg a ott kint pörzsülik, addig mit csinálnak az asszonyokÈ?}

ÈKíszülünk hozzá id benÈ.

{-1 ÈMijen munka van id bentÈ?}

ÈHå´t öÈ.

[Valaki más beleszól, de érthetetlen.]

ÈHåt igën, fü£ö¡zíshë hozzáÏkíszül a eÐmbërÈ.

{-1 ÈAsztán ha szétszedik a disznót, akkor az asszonyoknak mijen munkájuk akadÈ?}

ÈBontya a beÐleÐt ëggy, maáÏsik mëk fü£e¡zÈ, Èaz a sporheÐltnëϤe¢ van, ráÏntáÏst pirittÈ, ÈkáÏbosztáÏt fü£e¡ziÈ, Èhust elkíszitti beÐ a sütü£ö¡beÈ. ÈHå´t igy mëgyÈ.

{-1 ÈDélben asztá mit öÈ | esznek, mi az ebéd disznõ<öléskorÈ>?}

<ÈKáÏbosztaÈ>, <ÈhusleÐveÐsÈ>, <Èsûthus>, mëk közbe ë kis sütemint is, valamit csak sütünkÈ. ÈËkizs borunk is van, (2 aszt is isznakÈ).

{-1 <ÈNo most> a huslevezsbe mijen gombócot tesznekÈ?}

ÈNëm gombo£Ý¡cot tëszüng beÐleÐ, meÐti£ë¡ttetÈ. <ÈAszt is, aszt is> tëszünk közbeÐ, ha van ráÏ eset, ho máÏjgombo£Ý¡c is <vanÈ>.

{-1 <ÈA májgombócot> hogyan csinájákÈ?}

ÈLëreÐszeÐlvë, lëkaparjuk a máÏjatÝÈ, Èosztå´ ëkis vöröshajmáÏzs zsirral lëöntyükÈ, Èë kizs zsömlëϤe¢t áÏsztatunk hozzáÏjjoÐ, ë kis kevi£ë¡s lisztët, ë kizs borsot beleÈ, Èosztán az jóeÈ.

{-1 ÈNa, tehát akkor délbe asztán nagy ebéd van, de délután is vam még <munkaÈ>.}

<ÈDílut>áÏn asztán tö£e¡ttyük a hurkáÏoÈ, husoskalbáÏaszt, pri¤ëÏ¢ssurkáÏotÝÈ, [valaki jött]

{-1 ÈDélután mijen munka vanÈ ?}

ÈDilutáÏnÝÈ? ÈDilután mëg ÝÈ,

{2 ÈHurkaÈ.}

ÈhurkatöϤe¢ttisÈ.

{-1 ÈIgen. Aszt is az asszonyok <csinájákÈ>?}

<ÈIgën>, igënÈ.

{-1 ÈHát a kal<básztÈ>?}

<ÈKal>báÏszt aÈ Èfijam csináÏlloÈ, Èpri¤ëÏ¢st is az, sajtot is eÐcs csináÏlloÐÈ.

{-1 ÈSztán disznóölés után micsinálnak a sok hussalÈ?}

ÈLë van soϤe¢zvaÈ, Èosztán akkor zsirt süttyükÈ. ÈVa² rá eÐseÐt, hoty kisüttyük akkor íjjeÐl, va² rá eÐseÐt mëg leÐktöpször csak máÏ¢snap máÏ¢È.

{-1 ÈHát a hussal mit csinálnak, füstölik a hustÈ?}

ÈNëm füstüllük mingyáÏ, csak soϤe¢lëϤe¢be vanÈ. ÈOsztán má ë heÐtire föϤe¢raktyuk a víkonnyáÏtÈ, ÈkëϤe¢t-háÏrom heÐtire fölraktyuk a láÏbokatÈ. ÈHát öÈ.

{-1 ÈHová rakjákÈ?}

ÈFüstre, igën, füstülve vanÈ.