Szellõ (Baranya megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos, 1963. november 21-én.

Adatközlõ: Halász Istvánné Varga Erzsébet, 76 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1970-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈHogyan készülõdnek a kenyérsütéshez? Hogy megy a <kenyérsütésÈ>?}

<ÈHát fölmënyünk> a pallásra, lëhozunk a sütõteknyõtÈ, Èakkó lëhozunk a lisztötÈ, Èko mëkszitájjukÈ, Èés akkorÈ | Èa kovász má mëg van ásztatvaÈ, ÈkováÏszt tëszünkÈ, Ès akko hagyunk keеniÈ. ÈKo, mikor jó mëkkeеt a kováÏszÈ, ÈakkorÈ | ÈmeÐleÐg vizzelÈ | ÈsótÈ | ÈbeÐleÐÈ, Èés akko beÐdagasztyukÈ. ÈAkko mögen haÏggyuk keеniÈ | Èvalameddig, és akkorÈ | Èa szakasztógba belerakjukÈ. [Valaki bejött a szobába.]

{-1 ÈSzakajtóba, ugye <kisz> szakaszÈ}

<ÈIgenÈ>.

{-1 ÈSzakaj<t@@È>}

<ÈSzakasz>tóruháÏkaÏt belerakjuk, és akko beÐleÐtëszünk a kënyeretÈ. ÈAkkor kezdünk a kemiÐncét fûteniÈ. ÈAkko mikor mëkfüllött a kemince, hotyÈ | Èmá tuggya az a gazdaasszony, hoty hátÈ | Èmeddik keÐlÈ. ÈÉs akko sütõlapáÏtra ráöntyük, mëgmosunk a kënyeretÈ, Èmëgvágunk késsel, betëszünk a kemiÐncébeÈ. [köhögés] ÈAkkoÈ

{-1 ÈHoty szokták fûteni a kemencétÈ?}

ÈHát rõszével vaty hát fáÏval, kinek mi vanÈ. ÈAsz berakjuk, ésÈ

{-1 ÈÉs tüzet hoty kell @È?}

<ÈTüzet> mëØgÔgyujtyuk, osztán akkor az ég bennÈ. ÈHa mëk kõ piszkáni mindék, hogy mindenüt mëkfüjjön a kemiÐnceÈ. ÈS akko beÐrakjuk a kënyeretÈ.

{-1 ÈMikor jó a kemencem, hogy láttyák aszt megÈ?}

ÈMiko uty szikrázik a feÐneÐkeÐÈ. ÈMiko ugy avval a piszkaÏfávaÏl mëkpiszkájjuk, és usz szikráÏzik a feÐneÐkeÐÈ. ÈMëg akkor feÐjér lëssz a kemince, akko nëm feÐkeÐteÐÈ. ÈMiko mëkfüllöttÈ. ÈNo osztåkÈ, Èkét óra hosszájik haggyuk a kemëÏncébe, akko kiszëggyükÈ, Èsztán így van a sütésÈ.

{-1 ÈHát Ý halásznéni, szoktak-e valami kisebb kenyeret csinálniÈ?}

ÈSzoktunkÈ. ÈLepént isz szoktunkÈ, Èmëg oan kis pompost isÈ, Èaszt is szoktunk <csinyáÏniÈ>

{-1 <ÈA pomposÈ> | Èhoty ké-, mibõl van, hoty <csinájjákÈ>?}

ÈHåt, Ý tésztábu vëszünk el, osztá ojaÏn kis gömbölû marad, az oan kis kënyérÈ.

{-1 ÈAzt is a többivelÈ?}

ÈAszt is a többivel, csak aszt elõÏp ki kö vënniÈ.

{-1 ÈHát a lepényt hoty csinájjákÈ?}

ÈHát a lepéÏntÈ | Èa lapáton elnyomkoggyukÈ, Èmëkkenyünk zsírral, sót tëszünk ráÏÈ, Èbetëszünk a kemëÏncébeÈ. ÈDe lángost is szoktunkÈ.

{-1 ÈAz más, <mint a @@È>?}

<ÈAz másÈ>. ÈAsztat, mikor má úty félig mëg van fülve a keminceÈ, Èakkor át | lapíttyuk aszt a tésztátÈ, Ès akkor | kemincét elpucójjuk onnan a parazsat, és akko mëksütünkÈ. ÈHa belû még van tüzÈ. ÈS szérû, itten mëksül széÏpenÈ. ÈKo asz mëkfokhajmázunk, mëgzsírozunkÈ, Èés úgy ëszünkÈ. [Nevetés]

{-1 ÈHalász néni, a a kovász az hogyan, mibõl is van, hoty csinájják a ko<vásztÈ>?}

<ÈHát> a kovászt. Elõtti ete- sütézsbülÈ | Èhagyunk ëty kis tésztátÈ. ÈÉs akkor lisztel asztat összemorzsújjunk apróraÈ, Èhogy mëkszáraggyonÈ. ÈS akkor az beásztassuk meleg vízbeÈ, Èmëg éllesztõt tëszüng beleÈ. ÈAkkor avval tëszünk kovásztÈ.

{-1 ÈSzoktak-e valamit tenni a kenyérbe, ijen <komlót, krumplit vagyÈ>?}

<ÈHåt, van>, van akik [!] tëz bele krumplit isÈ. ÈMëkfõzi, mëgreszeli vaGy áÏtnyomiÈ, Èés akkor aszt is beletëszikÈ.

{-1 ÈÉs azzal jobb a kenyér, vagy <mijérÈ>?}

<ÈHát> ujan puhább a béleÈ.