Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv X–XVI.
Részletek a MNyA. 1960 és 1964 között készült hangfelvételeiből
A hangoskönyvekről
MNyHk. X.
MNyHk. XI.
MNyHk. XII.
MNyHk. XIII.
MNyHk. XIV.
MNyHk. XV.
MNyHk. XVI.

A magyar nyelvjárások atlasza hangfelvételei (1960–1964)

Az ellenőrző gyűjtés során magnetofon felvételek is készültek, a 395-ből összesen 352 kutatóponton. A felvételeket Magyarországon Végh József, Balogh Lajos és Szépe György, a Felvidéken, az akkori Csehszlovákiában Kovács István készítette. A beszélgetések témája elsősorban a mindennapi élet, a földműveléssel, állattartással kapcsolatos munkák és a régi népszokások.


A lejegyzések és a hanganyaggal való szinkronizálás

Az itt közreadott lejegyzések eredeti változata a Magyar Nyelvjárásokban jelent meg 1966 és 1974 között, többségében Balogh Lajos, kisebb részben Végh József közzétételével. A nyelvjárási hangoskönyvekben megjelenő változat egyrészt nem csak az adatközlők, hanem a gyűjtők megnyilatkozásait is híven, a felvételen elhangzottak szerint adja vissza, illetve néhány helyen szükség szerint pontosabb, az eredeti lejegyzésekből kimaradt részleteket is tartalmazza. A változtatásokra azért volt szükség, mert itt nem csupán a lejegyzéssel találkozik az olvasó, hanem annak eredeti hangzó változatával is, amely összekapcsolódik az átirattal. A hanggal szinkronizált változat Vargha Fruzsina Sára munkája, melynek elkészítését segítendő a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesült.


A hangoskönyvek használata

A hangoskönyvek kutatói változata a Bihalbocs magyar dialektológiai programmal készült (fejleszti Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára, honlap: www.bihalbocs.hu), a HTML-es változatot szintén a Bihalbocsban automatikus konverzióval hozzuk létre.

A magyar egyezményes hangjelölésben használatos alapjelek és mellékjelek helyes megjelenítéséhez speciális betűkészlet szükséges, amely innen letölthető: http://www.bihalbocs.hu/segedlet.html

A lejegyzési alapelveket az első kiadványunkhoz készített útmutató tartalmazza.