Hegykõ (Gyõr-Sopron megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1963. január 23-án.

Adatközlõ: Kucsár Mihályné, 54 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1966-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 Èkori <szokásokrólÈ @@>?}

<ÈHátÈ>. <ÈIgën. Akkor> a fijatalsági szokás ugy vóÏtÈ, Ènëm a csárdáboÈ Èvu£o¡tak a mulaccsáÏgokÈ. ÈPlánë ti¤ëÏ¢lënÈ. ÈTi¤ëТlën nëm ill, íty farsangonÈ. ÈHanëm attak ki szobáÏkotÈ. ÈFölvëttík a legínyëkÈ, Èvu¤oТtak ki£ë¡t csopordba, a legínyëk ëggy ësz szobát, ahun táncútakÈ. ÈMagok vëttek bortÈ, Ès oÐsztá magok mírtík. Hát ot táncútakÈ. ÈMer mi¤ëÏ¢g ëggy eÐseÐt vuФo¬¢t, ami figuráÏnok csak beÐleÐmondomÈ, Èhogy ez az eÐseÐt vu£o¡t ëccër ëty szobábo táncútak, és a faubaÈ | Èmëgvu£o¡t a kiabálás, hot tüz vanÈ. ÈËggy illetü£ö¡ mëk kiugrott: "Ki gyujtotta mëgÈ." ÈHá osz ezën, eÐsz májug is eÐmlëgeÐtik, Èmikor valami izi¤ëÏ¢ van, hok "ki gyujtotta mëg". ÈAsz ki¤ëÏ¢rdësztë ëccërre, hok ki gyujtotta mëg. ÈNa hát eszt csak ugyë iziëbü mondomÈ.

ÈMast osztá akkor vu£o¡tak ezek a leÐgínyëk, Èkûszëgi legínyëk, piaci leginyëkÈ, Èakkor veÐszeÐkëttek ëggyik a máÏsikáÏvolÈ. ÈTáncmulatsáÏkkor mëkcsináÏtáÏk aszt, Èhoty ha onnajt az a, Èëtypár lëán idë mëntÈ, Èakkor mëgálli´tották a zeni£ë¡t, három lëán kiÈ. ÈAkko azok futottak, hát illeµnÈ, Èmindën fi¤ëÏ¢li mu£o¡don mënt a, akkoriba így a mulatság, de nëm így mim mastÈ.

ÈOsztá mikor | ÈaÈ | Èizë£e¡k, af a legi´nsígÈ | Èígy a mulatságokom mëgvu£o¡tÈ, Èakkor husu£o¡ju£o¡kor fokták magukat másnapÈ, Èakkor elmëntek fáÏnkot szënnyiÈ. ÈOsztá ëgy leÐgínÈ | Èaz annyibu mëgjártoÈ, Èmëk tojástÈ, Èhogy akkor asz mëg lopták a tyukházbu, Èbehasót ëgy tyukházbo oszt ott elaluttÈ. ÈOsztá úgy vëttík ki, uh huszták lëÈ | Èa tyuk, izi£ë¡, tojás lopázsbul. Illem mu£o¡káÏkot csináÏtok. Vígig vissza a falunÈ.