Botykapeterd (Baranya megye)

A magnófelvételt készítette Végh József 1963. október 23-én.

Adatközlõ: Papp Jánosné Dávid Erzsébet, 74 éves.

Lejegyezte Végh József 1970-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 ÈKi megy el mekkérni a lány kezét, mi itt a szokásÈ?}

<ÈAaÈ>

{2 <ÈA>hogyan akkor szokot, mikorÈ}

{-1 ÈAkkor, régen hogy vótÈ?}

ÈÚgy vót, hogy a gyeröknek a zapja mönt el mög az édösannyaÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈÉs> azok kérték mög a lántÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÉs akkor, ha monták, hogy elmén, azutám má bátor vót aÈ | Ègyerök is mönniÈ. ÈDe addig nem mönt a gyerök, mígÈ

{-1 ÈMhmÈ.}

Èa szüleji mökkérték. Ha jó szót montak, hogy elmén hozzá, akkorÈ | Èazutám má mönt a gyerök isÈ.

{-1 ÈHát a készfogó alkalmávalÈ}

<ÈMikor az> möktörténödöttÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èa kéretésÈ, Èakkor azutánÈ | ÈcsinyátakÈ | Èaz az eljegyzést [így!]. Szóval azután történödöt mögÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈHádÈ | Ègyûrû nem vót ám akkor még, csak összemöntekÈ, Èés akkor fizettek a lánnak mórinkpénszt abba az idõbeÈ. ÈKinek szász forintot, kinek százötvenet vagy nyócvan forintotÈ, hogy azon vásátÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈHát vásátt a lány abba az idõbe a ro- közeli rokonyoknak, aÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

Èvõlegénnek, a rokonnyainakÈ | Èminnyának vagy asszonnak fejkendõt, férfiaknak zsepkendõt, az adott ajándékot a mönyasszonÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAkkor möktörténödött a lakodalomÈ. ÈAkkorÈ

{-1 ÈHogy hívogatták a vendégeket? Ki hítta a vendégeketÈ?}

ÈA násznagy mög a rokonyogbúÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈKözelebbi rokony möntÈ | Èvendégöt hínni. Az egész családot möktisztõte, és eµmöntekÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAbba az idõbe nem vót ajándék. A mönyasszonnak nem vöttek ajándékot. ÈHanem attak Ètisz [így!] fillért, húsz fillért, ötfen fillértÈ, Èvaty hátÈ | Èhogyam mongyam. Vaty forintÈ. ÈUgyë forind vót akkor? <ÈHátÈ>.

{-1 ÈForint is volt, i<genÈ>. <ÈNa> hát valamijen csirkét vagy bort nem vittek a lakodalmasházho a mekhívottak, a vendégekÈ?}

ÈDe vittek.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈKosarad, vittek rétest, tíkotÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈasztánÈ | Èbort is eµggy-ëggy üjeggeµÈ, Èmindön roko²È. <ÈHátÈ>.

{-1 <ÈHát> mit váktak le a lakodalmas ház<náÈ>?}

<ÈHát> ki mit tudott. MarhátÈ | váktak. Akkor, di-, ha disznót is váktakÈ, Èhogyan vót a lakodalom, mer akkor nem rövid lakodalom vót ámÈ, Èhanem möktartották két nap, három napÈ | Èa lakodalmaÏt. Köllött akkorÈ | Èbor is sok, mindönÈ.

{-1 ÈHát tessék mondani: délelõt vagy délután vót az esküvõÈ?}

ÈHát jobban délelõd vótÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHád vót akineg délután vót is. De jobban délelõtre hatták, merÈ | Èakkor nagy vót a parádé, mer kikérték a mönyasszontÈ. ÈAkkor ott aÈ | Èvendégök szóval kikérû cédulákra írtak valamit ojan tréfaságokatÈ. ÈAsztat mök kellött [így!] fejteni, aÈ | Èlegény rokonnyai, azok fejtögették mögÈ.

ÈOsztán sok idõ. Mer háromszor möntek kikérniÈ. ÈHarmaccorra atták a mönyasszontÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAkkor szépön eµvezették a hászho. Ot mögen bëkérte aÈ | ÈvõféjÈ,È a hászhoÈ.

{-1 ÈIgen. Na most mi vót ebédreÈ?}

ÈEbédreÈ? ÈHát paprikás, szóva gujáÏsÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈVacsarára mög vótÈ | ÈtésztalevesÈ, Èhú, fõt hús, tõtöt káposzta, sít hús, rétes. Torta nem, mer akkor még nem vót tortaÈ, Ècsak rétesÈ.

{-1 ÈMikor vót a menyasszontáncÈ?}

ÈMëØnyasszontáÏncÈ? ÈHát idehaµgasson. Akkor nem vót möny<asszontáncÈ>.

{-1 <ÈNem vót menyasszontáncÈ> ?}

<ÈNem> vót mëØnyasszontánc, hanem mikorÈ | Èa mönyasszony az asztaµtú kiszátÈ, Èakkor sorba csókóta a népeketÈ, Èminnyát. Akkor atták az ajándékotÈ. ÈKi, mit eµszánt? Tísz-húsz filléröketÈ, Èa mönyasszonnakÈ. ÈMikor szélett eµ haza, másnap rögge, mikorÈ | Èa mönyasszont fõtekerõsztették, hogy mönyecske lët, másnap röggeµ, nemÈ | Èéfékor, mint mastÈ, Èhogy má akkor járja mönyecsketáncotÈ. ÈAkkor röggeµÈ | Èakkor újra mönyecskeféveµ mökcsóÏkóta mögen a vendégöket sorraÈ. ÈMögen attak ëgy kis ajándékpénsztÈ. ÈMög mikor möntek haza a lakodalombul a rokonyokÈ, Èakkor mögen mökcsókúta ûket aÈ | Èmönyecske, és akkor atták a pénszt, mögen ëty kis ajándékpénszt, így ennyiszörÈ.

{-1 ÈJó. ÈNa kedves néni, valami tréfa nem vót így a lakodalom másnapján, második napján, harmadik napján, <így tréfátÈ>?}

<ÈEµsõ> éjjelönÈ.

{-1 ÈNa mi vót az elsõ <éjjelönÈ>?}

<ÈHó hát> jáccottakÈ.

{-1 <ÈMijen játékÈ>?}

<ÈFõké>szûtekÈ, Èkendörd váktakÈ, ÈtilótakÈ, Èoszt embörbü csinyáták aszt a kendörvá<gótÈ>.

{-1 <ÈNa> tessék elmesélni eszt bõvebben, mert eszt nem értem, hoty hoty történtÈ.}

ÈA úty történt, hogy ëggy embör lëfekütt a padraÈ. ÈA másik ottan: nem jó a tiló, nem jó a tiló. Így a kezéveµÈ | Èrángatta annak a kez, az illetõnek a kezéÏt, mintha tiló löt vónaÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAkkor osztán mök köne ékeµniÈ. ÈKor eµkiátott az embörÈ, Èhogy van-ë itt ëgy jó fúróÏ-faragóÏ embörÈ?

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAkkorÈ, Èaki nem tutta aszt, aszt a tréfát, odamëØnt, hogy én tudokÈ. ÈAkkor odamutasztották neki, hogy mönnyön oda, és ékejje mög a tilótÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÍgy jáccotak. Akkor is a nagy nevetésre vége lött annak a játéknakÈ, Èmer hogy mök kellöt neki ékeµni az embörtÈ. [Nevet.] ÈHáÏtÈ.

{-1 [Hogy] Èkészülnek hozzá a disznóöléshezÈ?}

ÈHát nem ojan naty készülõ, este mökpucolik a hajmát, ami belëjárÈ. ÈAkkor másnap, mikor vëradÈ, Èakkor mögölik a disznót, mökpörzsöllikÈ, Èmögmossák, fõbontyák, akkorra van, gyünnek az asszonyokÈ. ÈAkkor a bélt kipucójákÈ, Èhurkát tõtnekÈ. ÈVan, aki fõüzÈ. ÈHát am mëk készíti a jó tõtöt káposztátÈ.

[Beszélgetés a háttérben, beleszólnak a témába mások is, de nem érthetõ.]

<ÈEste hát sorbaÈ>. ÈRöggeµ savanyú levest fõznek, hátÈ, Èmö§k sít hús sitnekÈ. ÈEz akkor a a delet is eµviszi, merÈ | Èdérre nem készítnek, csak vacsaráraÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÉs akkor összegyünnek, mögvacsorának, osztá ot eµtréfákóznakÈ | Èisznak, mullatnakÈ.

{-1 ÈVan-e it nyársozásÈ?}

ÈVam bizaÈ.

{-1 ÈHoty történik azÈ?}

ÈHát odatöszik a nyársat az ablagba, asztán mökkocolik az ablakotÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor tösznek rá hurkát, hústÈ | Èmög a disznó valagáÏtÈ. ÈAszt is rádugik, hogy had rágják, könyeret hozzáÈ.

ÈÍty történödik a tréfaságÈ.