Berzék (Borsod-Abaúj-Zemplén)

A magnófelvételt készítette Végh József 1961. december 9-én.

Adatközlõ: N. Szabó Bertalanné Nagy Erzsébet, 52 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1974-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

ÈTyúkot <hoty szoktakÈ>?

{-1 ÈIgen, tavasszal, igen. NaÈ?}

ÈHát, ha van kotla£o¡sÈ, Èfészket csinájjunk neÏkiÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

<Ès ak>ko´rÈ | aláÈ, mijen nagy a tyúk, attúl függÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHúsz-huszonöt tojástÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈS akkor rá a kotlóust, leÏboríjja az eÏmbeÏr mégÈ | ÈmëkszokjaÈ, Èasztán oszt neÏm këÐl rá borítékÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÝ leÏveÏszi az eÏmbeÏr, mëgéteti, mëgitati, s akkor fëltëszi, ül szépëÐn a kotla£o¡sÈ.

{-1 ÈNo hát kenyeret hoty szokott sütni a néniÈ?}

ÈKëÐnyëÐreÏtÈ? ÈHát annak is az eÏmbeÏr elkészít hozzá, elõször is beÏásztassa a pártÈ.

{-1 ÈHogyanÈ?}

ÈAkkor mëkszitálja a lisztëtÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èa tëÐknõbëÐÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èés akkor az mm beÏkovászolÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈíÐllesztõüt is teÏz beÏleÏÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èöt-hat dëkátÈ. [nyögés hallatszik] <ÈS akkorÈ>

{-1 <ÈIgenÈ>}

ÈnéÏgy-öt óura hosszát hagy neÏki kélniÈ, Èkor bedagasszaÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èmik- | a tëÐknõbëÐ haggyuk ëty kicsit kélniÈ. ÈAzután oszt | b- kiszakíjjuk, akkor mëÐgyëÐk fûteÏniÈ. ÈEµ, mëÐgyëÐn könnyen, csak va£o¡na mibülÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈJóvan. Hát a néni járt aratniÈ?}

ÈJártamÈ.

{-1 ÈMég aszt tessék elmondani, az ara<tástÈ>!}

<ÈJár>tam. Jártam, vo£u¡tam natykepén isÈ.

{-1 ÈNa, hogy volt az a natykepén való aratásÈ?}

ÈJo£u¡lÈ.

{-1 ÈMeséjjen errõl valamit a néniÈ!}

ÈHát, Potocki tanyájára jár<tunk kiÈ>

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈaratniÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èés akkorÈ

{-1 ÈMongya csakÈ!}

<Èottan vo£u¡tunkÈ>,

{-1 <ÈNyugottan. Mongya nyugottanÈ>!}

{2 ÈMelegem vanÈ}

{-1 ÈNaÈ? Èi<genÈ>}

<Èvo£u¡>tunk tizëÐnöt páranÈ. ÈOjan[?] mëntünk szép sorba, ëÐgymás után aÈ | Èkaszások. Kötelet raktunkÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMék sokszor kötöttünk isÈ, Èmikor, hogyÈ | ÈsikeÏrültÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor nëÐm vót igëÐm meÏleÏg, akkor osz mënt a munkaÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈMhmÈ.}

ÈMéÐg ithol isÈ | Èarattunk. Mék kaszáltam isÈ. ÈM két évëÐn këÐrëÐsztül keÐpés is vóutamÈ. ÈVállaltam keÏpétÈ.

{-1 ÈMhmÈ. <ÈMhmÈ>.}

<ÈLovász> MiklóusnálÈ | ÈarattunkÈ.

{-1 ÈJóvanÈ.}

ÈIÐdësapám kötött, a jányom markolt, éÐm mëkÈ | ÈkaszáltamÈ.

{-1 ÈHát az nehéz munka a <kaszálásÈ>.}

ÈNeÏhéz, neÏhéz, deÏÈ,

{-1 ÈAssz<onynak nem valóÈ>!}

<Èteccik tudniÈ>, Èjártunk Sarkadba hordaniÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈKíÐ>víÐt hánniÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÍgy ithonrúl szeÏkeÏrreÏlÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKéÐt kila búzát attak ëty kërësztér, amit beÏvit<tünkÈ>.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

ÈHát ott osztánÈ | Èmëktanúltam, meÏr osztán attak ríÐszibe csalamádét isÈ,

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<Èbe>hordaniÈ, Èot mëktanultam kaszálni a csalamádénÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHát akkor ithol is fojtattam a kaszálást. Mán tizeÏnnégy éveÏs koromba tuttam kaszálniÈ. ÈÚgy bírtam a kéÏvéÏt hánni, jugba áltam mindíg mëgÈ, ÈszeÏkeÏreÏt mëgrakni, mindeÏnfélét | ÈmëÐkcsináltunk, meÏktanútunk ottanÈ. ÈVa£o¡tunk inneÏn vaty tízeÏn, tísz szeÏkeÏrÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈosztÈ> ÈmëÐnt a munkaÈ.