Becsehely (Zala megye)

A magnófelvételt készítette Végh József 1960. november 12-én.

Adatközlõ: Ferinc Vincéné Varga Erzsébet, 34 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1970-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

ÈElöbb uty szoktyáÏk, hoty háÏt az öregök mëgbesziétiékÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈNem vëszi mégÈ?

{-1 ÈNemÈ.}

ÈAz öregök mëgbeszi£ë¡ti£ë¡k akkor a, az öreÐgneÐk teccëØt a lányos szuóval mind a keÐttü£ö¡ öregnek hotyha teccëtt, akko csak uty házasottak összeÐÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈGyerëØknek> ha teccött, ha nëm, mëg a lánnokÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

<ÈEn>nek ennyi birtoka van, annak aÏnnyi, akkor uty háÏzosottak öggyöÝÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈÉs asztán ki, hogy történt a lánykérés? Ki kérte megÈ? ÈKi ment el lánykérõbeÈ?}

ÈA mamaÈ.

{-1 ÈMama ment <elÈ>?}

ÈA mama mënt mëg a papa. Elinti£ë¡szti£ë¡k a högyönn | má, osztán akko, miko mëgÔgyüttek, akko mëg eÐmënt a maÏmaÏ, osztán akkor, vagy a papa, valamëllikÈ, Èsztá mëkki£ë¡rtiék a lántÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈEÐnneÐk, ennek ennyi birtoka van, annak annyi birtokaÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<Èoszt akko igy> összeëggyesü£ö¡tekÈ.

{-1 ÈÉs hoty történt a lakodalomÈ? ÈKik hífták a vendégeketÈ?}

ÈÓ, hát ugyë mináÏlunk, itten van ollan, van | pozsovicsÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÚ szoktyák mondanyi, hoty pozsovicsÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAsztá aÏkkor mënt, összehíta a vendi£ë¡göketÈ, Èosztá aÏkkor ott ojan sok asszom mëk sütöt, füözött. Ki£ë¡szitti£ë¡k a sok süteÐmi£ë¡nt, lëvákták a borgyu£o¡t, disznu£o¡tÈ, Èhun, millen kerü£ö¡tÈ. ÈËppárszo illen helën usz szoktyáÏk, hát a | zutu£o¡lsu£o¡t is odaÏaÏttáÏkÈ.

[...]

{-1 ÈMeg mit, ennivalót hosztak-e a <vendégekÈ>?}

ÈKor a veÐndi£ë¡gök, ugyë mer miko ki£ë¡szüõgelüõttek, máÏ aÏkkor hosztak, vüttek, tojást, csirkiëtÈ, Èosztán tejfölt, turu£o¡tÈ. ÈAkko, miko máÏ elki£ë¡szi£ë¡ttëttek mindënt, mëgÔgyütt | mer, hát áÏtaláÏba vasárnap van a lakodalomÈ, Èmikor mëkkezdü£ö¡död, di£ë¡re összehítáÏk a | nászni£ë¡p összeüt ebi£ë¡dreÈ. ÈAkko @ mëgebi£ë¡dösztek, akko elmëØntek a mënyasszonyos hászho, emëØntek eÐsküvü£ö¡reÈ. ÈOsztán akko mire eÐsküvü£ö¡rü hazamëØntek, arra máÏ od vu£o¡t a zene, bandaÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor osztán eÐsteÐ, miko mëntek a veÐndiëgök, akko mëgin vittek mind ëggy, ëggy-ët táÏnyi£ë¡r sütemi£ë¡ntÈ, Èakko vittek, attak a mënyasszonnak vagy a vü£ö¡legi£ë¡nnek, mëllik heµre mëntek, Èpi£ë¡nsztÈ. ÈAkkorÈ | Èa láÏnyoknak attak törü£ö¡közü£ö¡tÈ, Èri£ë¡klineg valu£o¡ anyagotÈ, Èfi£ë¡rfiaknak is hát törü£ö¡közü£ö¡t mëg osztánÈ | Èümögneg valo£u¡d, vagy | ki£ë¡sz üngöket vitteÐk neÐkikÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈÉs hoty kezdõdött a vacsora, mit hosztak be elõszörÈ?}

ÈOsztá akkor, mikor mëkkezdü£ö¡dött a vaÏcsoraÏÈ, Èakkor vitti£ë¡k legelsü£ö¡be a husleÐveÐstÈ. ÈAkkor a husleÐveÐs utám mëg gyüt aÈ | Èhus, máÏrtáÏsÈ. ÈAkko máÏrtáÏs utám mëk szoktag bevinnyi ri£ë¡testÈ. ÈRiétes utám mëg a husoskáÏposztáÏtÈ, Èakkor a husoskáÏposzta utá mëGÈ | Èvütti£ë¡k aÈ | È@ a rizsátÈ, Èakko mëg a teÐjfölöstÈ. ÈAkkor a tejfölös utáÏnÈ | Èmëg viszik a peÐcsönyi£ë¡tÈ, Èpecsönye után sütemi£ë¡nt, tortákotÈ, Èoszták ko utáno mëgvan a vaÏcsoraÏ, akko mëg háÏt a mullaccsáÏGÈ.

{-1 ÈHát inni nem szoktak közbeÈ?}

ÈAµ, deµ, hó jaµj, arru nëm szoktak efeletköznyiÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈHógynë>. Hát közbe ittaÏk isÈ.

{-1 ÈÉs ö menyasszontánc az mikor | van | maguknálÈ ?}

<ÈMëØnyas>szontánc az akkor van, amikor má mëgvan a vacsoraÈ, Èosztán | má iéfél feli£ë¡ jár az idü£ö¡È.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈAkkor osztá> kügyün a mënyasszon az asztaltu, hát hotyha viszik valahová, viszik a legiényöshászho, vaj | hát, miko hun | hun, hogyan gyünÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor sztá beÐkötik a mënyasszon feÐji£ë¡tÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èakkor osztán beÐviszik, akkor elaggyák, a vü£ö¡fi£ë¡rök aggyák elÈ. È@ KáÏttyáÏk, hoty háÏt eladu£o¡ ja mënyasszon. ÈMëk háÏt mondanak peÐrszeÐ hozzáÏ ëgy veÐrsöt is, amit i£ë¡n nëm tu<dokÈ>.

{-1 <ÈNem> bajÈ.}