Balogunyom (Vas megye)

A magnófelvételt készítette Végh József 1960. október 22-én.

Adatközlõ: Bán Jánosné sz. Kemény Juliánna, 79 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1966-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 <ÈKi hivogatta meg a vendégeket a lakodalombaÈ>?}

ÈHå mëkhittak beÐnnünk a lakodalomba, aÏsztá akkor | ÈkoszorusláÏn is vu¤o¬¢tamÈ. ÈHåt, Èlakodalmasztung bizo sokatÈ. ÈAkkor eеmëntünk Rádocra eÐsküvü£ö¡reÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈMer> rëformáÏtus vu£o¡t a lakodalom, hátÈ, ÈMënny onajt fijomÈ.

{-1 ÈNyugottanÈ. ÈÉsÈ}

ÈMiÈ?

{-1 ÈMiko hazajöttek a templomból, azután hova <mentekÈ>?}

<ÈMikor>, akkor eеmëntünk a kocsmáÏboÐÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈAkkor ot> mulattunk addig, miФeÏ¢g a vacsora kísz nëm lët, mikor a vacsora kísz lëtt, akkor eдmëntünk haza, osztá vacsoráÏsztunkÈ. ÈA lakodalmas háznáÈ.

{-1 ÈS menyasszonytánc az mikor voltÈ ?}

ÈIfi¤ëТlbeÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAmi piФeÏ¢nszt összöszëttek, asz mëg neÐkiatták a cigáÏnyoknakÈ.

{-1 ÈHát a szakácsné mit kapott ajándékba ijenkor a lakodalombaÈ?}

ÈSzakáÏcsniФë¢? Hát annak mëk szëtteÐkÈ. ÈNeÐkiattak ën nagy Ý mÈ, Èti£ë¡sztaszëdü£ö¡tÈ, Èasztá akkor mi hordoszta az asztalokru asztalokra. Akkor összöszëttik, akkor asz neÐkiattáÏk a mënyasszonnak.È

{-1 ÈHátÈ, Èmikor ez aÈ Èpénsszedés mekkezdõdött, vagy mielõt mekkezdõdöt volnaÈ, Èhogyan jött be a szakácsné? Be volt kötve a keze <vagyÈ>?}

<ÈIgënÈ>.

{-1 ÈNa arról tessék valamit mondaniÈ!}

ÈKeÐzë beÐ vu£Ý¡t ködvö, hogy üneÐki a zorvosságroÈ | Ènyujcsanak valami kis seÐgiltÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

[Nevet] ÈJu¤oТ beÐ vu¤o¬¢t neÐki peÐngyulávo. Hát akkor ot hordoszta az asztalokná, hogy ûneÐki hát ë kis seÐgilt nyujcsanak, hogy a keÐzit hagy gyu¤o¬¢gyithassa mëg, mer tull elígëtt a keÐzëÈ.

{-1 ÈIgenÈ. [Nevet]}

ÈHáÈ.

{-1 ÈSztán így vótt a lakodalom. <Hát aszt> tessék mondani, hogyÈ | Èmájusi fát szoktak-e itt álítaniÈ | Èa falubaÈ?}

<ÈIgënÈ>. ÈHógynëÈ.

{-1 <ÈMég a néni emlékszik> arra, hogy kinek álították a májusi fátÈ?}

ÈKineÐk áÏlitották? AkineÐk vu£Ý¡t udvarloϤݢjaÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

{2 ÈUm mongyuk szeretü£ö¡jö a <@@@@È>}

{-1 ÈMindegyÈ.}

<ÈHáÏt szeÐreÐtü£ö¡jö>, <akkorÈ>. [Nevet]

{<ÈÉs> mi volt azon a <májusi> fánÈ?}

ÈVu¤o¬¢t rajt szallag is, pappir is, mindënfi£ë¡lë, mit raktak ráÈ. ÈMëg mi¤eТg a teÐteÐjibe, oda mëk szoktak tënnyi üveÐgët isÈ. <ÈEkÈ->

{-1 ÈÉs aszt a <bort> ki itta meg? Na, na, <tessék mondaniÈ>!}

<ÈVu¤o¬¢t> be-È, Èvu£o¡t amëlligbeÐ vu¤o¬¢t, de még vu¤o¬¢t ollan is, akit üreÐsseÐn fökötötteÐkÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ. ÈHát húsvétkor szoktak-e locsolkodni itt aÈ | ÈlegényekÈ?}

ÈHógynëÈ. ÈHuzsvítkor akkor szok<takÈ>.

{-1 <ÈMi>kor mennek elÈ? ÈLocsolniÈ. ÈHány órakorÈ? ÈReggel vagyÈ?}

ÈElmënneÐk vagy, elmëntek vagy rëggeÐ, vagy eÐsteÐfeÐli£ë¡È.

{-1 ÈIgen, mivel locsoltak a legényekÈ?}

ÈA, mi a feÐnyi£ë¡veÐ, kölniveÈ.

{3 ÈKölniÈ}

{-1 <ÈIgen. És> a lányok mit attak a legényeknek ijenkor ajándékbaÈ?}

<ÈHÝÈ>. ÈKaptag vaj nëm kaptak, zsäpkeÐndü£Ý¡keÐt szoktakÈ.

{-1 ÈTojást nem attak a legényeknëkÈ?}

ÈNa hát azi£ë¡r aszt isÈ.

{3 <ÈAszt is attakÈ>.}

ÈOllik heÐlënÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAhol talán keÐdveÐsseÐb vu£o¡tÈ.