hogy neveµjenek, hoty csinájå´k a ganét, mer az gondóták, hogy |