mer nem gyõszte trágyávaÏl. Mer akkor még nem törõttek oan nagyon a jószágggal