Hát az úgy vót, tuggyaÏ, hogy akinek töp fõggye vót