Nahát> errõl tessék beszélni, hogy mikor hattak ugart?