Mer hát a fõdünk nëkünk szerte széjjeµ vót, hát ugyë |