polgárnaÏk hat-hét hízó disznó£u¡, osz akko´ az alú is mindë² hétën kéccër kiganéznak a |