A teljes hanganyag meghallgatása

Mélykút (Bács-Kiskun megye)

A magnófelvételt készítette: Végh József 1962-ben.

Adatközlõ: Kõrösi Mátyás, 80 éves.

Lejegyezte Hajdú Mihály 1972-ben.

Szinkronizálta: Pukánszky Mariann

A szinkronizálást ellenõrizte: Vargha Fruzsina Sára

***

[-1 Hogyan történt itt a disznóölés?]

ÈHå´t hajna´ba, amikó fölke´tünkÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èminálunk av vót a szokás, Èelsõbb ittunk ëty kis pálinkátÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAzutá² ëty kimënt húzni szaÏlmát a kazalnáÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMikor a szalmakaza´ | Èszalma mëg vót húzva, ÈbemeÏntünk, ÈaÏkkor a disznót kieÏresztëttük az ólbúÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èakor lëfoktuk, oszt agyonszúrtukÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor agyon lët szúrvaÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èakor hasrafordítottuk, oszt akkor rászórtuk a szalmát, Èko´ elkesztük pörkõÏniÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor a háta mëg vót má | ÈpörkõÏve, Èako´ mëkfordítottuk haÏnyattÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÉs aÏkkor a Èlábaji közëØ tëØttük a szalmát, Ès továp pö§rkõtük. Mikor ëz má rëmbe vót mindën pörköÏlés, akor szépen | Èfóró vizze´ mëgmostukÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èlëpucótuk. ÈMikor ez mëgvótÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈaÏkor eµkezdõ§dött a ÈszétszëdésÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈElsõb lëvëttük ëggyik lábát, (2 utána másikaÏt), so´rba | Èmind a négy lábát lëvëttük. AÏkkor ráfordítottuk a hasra, Èko´r minálunk av vót a szokás, hoty körösztöt vetëØttünk a homlokáraÏÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Ènem tom, máshun hogyÈ./

{-1 /ÈIgenÈ.}

ÈAkko ugy végik hasítottuk aÏ hátát, a szalonnát, és akkor nyestëttük szépe² lë | Èmind a két felûÈ.

{-1 ÈMhm. ÈAzu<tán mi tör-È>?}

<ÈMi- mi>kor ez lëmënt, Èko ho- | Èaz ódalasokat lëdarabótuk. ÈAÏkkor mëkfordítottuk, Èlëvëttük aµ | Èfehírpecsënnyét | ÈaÏzután az órját, ÈaÏkkor úgy | Èszétváktuk a haÏsaÏajáná, Èko kivëttük a beÐlitÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAÏ bél ki vót véÏve, ÈaÏkó åÏÒtattuk az asszonyoknak, azok má tutták az û dóÏgukat, hogy mit kö´l csinálni. SzëttéÏk szét a beletÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èming më´g akkor kivëttük a hájat, Èz ódalas lëvëttük, Èhasaajját, Ès akkor így | Èa disznó szét lët szëddeÐ. ÈÉs azután akkor a húst elkesztük pucógatni, lë a | Èa zsírt a húsrúÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÉs mikor ez mëgvót, aÏkkor aÏsztat mëg lëtt abáva´, darabóva´È,

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈaÏ>kkor a húst, | Èami kóbásznak szántunk, asztat mëgdarátukÈ

{-1 <ÈIgenÈ>.}

È<a húzs>darálónÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èés asztat akkor elkészítëttük | Èkóbásznak. ÈAÏ´ba tëttünk vörö- | Èfokhagymát, Èbo´rsot, paprikát, sótÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èés akkor mëg lët tõttel a kóbászÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÉs azután akkor a | Èfejet szétváktuk, ÈmëgdaÏrabótuk az órját, mer minálunk av vót a izé, ho mëgdaÏrabójuk a | Èz órjátÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èhogy mikr aÏz asszo²n, hoty fõz, në kõjön nëki az egészet vinni bë, hånëm hát | Èdarabot lëvág, oszt akkorÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

Èasz fõzi mëÐgÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor oszt, | Èmikor osztám mán el vót végezve mindëmféle, Èko sütöttek kóbászt, hu´rkát, Èpecsënnyét, Èfõsztek. ÈKor a vendéÏG | Ècsalád összeût, oszt akkor vacsorázott. ÈHa vód bor, ivott, ha nem vót, akkor ivot´ vizetÈ.

{-1 ÈMhm, Èmhm, Èigen. ÈKostolót adtak-e a vendégëk<nekÈ>?}

<ÈA>ttkÈ.

{-1 ÈMi vót a kóstolóba? Mit <adÈ-> <-ÈtakÈ>}

<ÈPap>rikás <Èlë-> kóbász, Èhu´rka | Èmëk pecsënnyeÈ.