A Geolingvisztikai Műhely

A Geolingvisztikai Műhely a magyar nyelv területi változataival foglalkozó kutatók és kutatócsoportok újabb nyelvészeti technológiákat alkalmazó hálózata, amely vállalja a régi nyelvföldrajzi adattárak korszerűsítését (informatizálását) és újak létrehozását, továbbá elérhetővé teszi azokat a kutatási eredményeket, módszereket, amelyektől a tudományág gyökeres átalakulását, megújulását várjuk.

A Műhelyben alkalmazott nyelvészeti technológiák hozzájárulhatnak a régi adattárak hatékonyabb feldolgozásához, elemzéséhez, illetve az újabb gyűjtések megvalósításához és a gyűjtött anyag megszólaltatásához.

A honlapnak – a kialakítását kezdeményező kutatók intézményeként – az ELTE ad otthont. Tartalmi fejlesztése Bodó Csanád és Vargha Fruzsina Sára munkája.

Ha kérdése, ötlete van, és szívesen megosztaná velünk, illetve együttműködési szándék esetén, kérjük, kattintson a kapcsolat menüpontra!

A honlap létrehozását az NKFP 5/056/2004. számú pályázata támogatta. Az arculatterv kialakítása Vargha János munkája. A honlapon megjelenő nyelvjárási térképek és hanggal szinkronizált lejegyzések Bihalboccsal készültek.